SABAR, s.r.o.

Completed projects

Bratislava

 • - Štátny fakultný ústav
 • - PEPSI-COLA International s.r.o.
 • - Prevádzková budova INTERAX
 • - Slovenská obchodná inšpekcia
 • - Hotel Moravia Bratislava

Košice

 • - Letecká vojenská nemocnica
 • - Východoslovenské vodárne a 
 •   kanalizácie
 • - Štátny hydrometeorologický ústav
 •   Slovenskej republiky
 • - Technická Univerzita

Spišská Nová Ves

 • - Čerpacia stanica Benzinol
 • - Okresný súd
 • - Nemocnica s poliklinikou
 • - Rudohorská investičná spol., a.s.
 • - Bytové družstvo

Nitra

 • - Administratívna budova NIMEX s.r.o.
 • - Obchodný dom ROS TRADING

Žilina

 • - Priemyselná banka, a.s.
 • - Chemicelulóza - výr. Tissue papiera

Poprad

 • - ČSOB, a.s.
 • - Povodie Bodrogu a Hornádu

Other projects

 • - Slovenská sporiteľna, Čadca
 • - Administratívna budova Povodie
 •   Hrona, Banská Bystrica
 • - Zdravotné stredisko, Zvolen
 • - Okresný úrad práce, Zvolen
 • - Termálne kúpalisko, Bešeňová
 • - Okresný úrad práce, Rožňava
 • - Hotel Hubert, Gerlachov
 • - Alcatel, Liptovský Hrádok
 • - Liečebný dom Solisko, Štrbské 
 •   pleso
 •  

Gallery of completed projects

referencia-1 referencia-2 referencia-3 referencia-4 referencia-5 referencia-6 referencia-7 referencia-8 referencia-9 referencia-10 referencia-11 referencia-12 referencia-13 referencia-14
© 2008 - 2020 SABAR, s.r.o.