SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Plastové okná a balkónové dvere

Systémy TROCAL InnoNova_70, z ktorých sú plastové okná a balkónové dvere spoločnosti SABAR vyrábané, predstavujú nové štandardy v konštrukcii okien. Sú známe svojou masívnosťou a hrúbkou profilov (stavebná hĺbka 70mm), s čím súvisí aj stabilita a zväčšenie hraníc maximálnych výrobných rozmerov plastových okien a balkónových dverí. Patentované usporiadanie vnútorných stien zvyšuje torznú tuhosť systému. Viackomorové prídavné a pripájateľné profily s naextrudovaným tesnením garantujú maximálnu tesnosť.

Plastové okná a balkónové dvere z profilov TROCAL majú výbornú povesť na európskom a celosvetovom trhu a vďaka rozmanitosti profilov je možné realizovať výplne okenných a dverných otvorov pre rôzne objekty počnúc bytmi, rodinnými domami, priemyselnými stavbami, končiac historickými budovami.

Od 1.9.2017 sme začali vyrábať okná zo systému SALAMANDER.

Firma Salamander Industrie-Produkte

Dôsledny koncept. Prvotriedny know-how. Inovatívne myšlienky s uplatnením v budúcnosti. Kvalitní pracovníci s ochotou neustále podávať vyššie výkony. To je filozofia medzinárodného podniku, ktorý dôsledne píše svoju históriu.

To je SIP - špecialista v obore extrúzie plastu a výrobca moderného inovatívneho okenného systému vysokej kvality, značiek Salamander a Brügmann.

Viac ako 30 rokov vyvíja v úzkej spolupráci so zákazníkmi PVC profily pre okná, dvere a množstvo ďalších systémových riešení pre uplatnenie sa v oknárskej branži.

Vo výrobe sa kladie veľký dôraz na pokrokové skúsenosti zamerané na budúcnosť. Od mája 2004 je podnik v riadení a majetku privátneho investora, čo má veľký pozitívny vplyv pre jeho budúci vývoj.

Salamander Industrie Produkte GmbH (SIP) patrí s desiatkami rokov skúseností s vývojom a výrobou plastových profilov pre okná a dvere medzi popredných výrobcov so špičkovou kvalitou.

Know-how, to je to čo, SIP vkladá do výroby plastových profilov. Kvalitný plast použitý pri výrobe profilov je odolný voči poveternostným vplyvom a zmenám v teplotách. Taktiež vzhľadom na lejaky, funkčnú bezpečnosť, stabilitu, dlhodobú životnosť a odolnosť voči trvalému zaťaženiu dosahujú okná a dvere od SIP jedinečné špičkové hodnoty.

Komplexné riadenie kvality dokumentuje naše vysoké štandardy kvality a našú zodpovednosť voči životnému prostrediu a budúcim generáciám.
 

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.