SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Sklo

V plastových oknách SABAR sa používajú izolačné sklá IGLASS. Izolačné sklá chránia a šetria životné prostredie, znižujú náklady na vykurovanie a zabezpečujú príjemné prostredie bytu. Nová generácia tepelnoizolačných skiel udržuje v dome teplo a v lete zabraňuje nadmernému prehrievaniu obytných priestorov.

Izolačné ská používané v plastových oknách SABAR sú zložené z dvoch, prípadne z troch tabúľ skla. Štandartne sa používa sklo so súčiniteľom prestupu tepla U=1,1 W/m2K a vzduchovou nepriezvučnosťou 32 dB. V ponuke je široká škála skladby skiel, farebnosti, deliacich ozdobných mriežok a bezpečnostných prvkov skla. Izolačné sklá sú tvorené dvoma alebo troma sklami, ktorých vzdialenosť je vymedzená rôzne širokými dištančnými profilmi.

Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie okien, dverí, zimných záhrad a presklených fasád.

V ponuke máme tieto druhy izolačných skiel:

SECURGLASS – bezpečnostné izolačné sklá

Bezpečnostné izolačné sklá získame, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom alebo použitím bezpečnostnej kovovej mriežky.

  • kombinácia s vrstveným sklom - vrstvené sklo znižuje riziko poranenia osôb, lebo úlomky skla pri deštrukcii ostávajú na plastovej fólii. Vrstvené sklá zabezpečujú ochranu proti vlámaniu, prestreleniu.
     
  • kombinácia s kaleným sklom - kalené sklo je viacnásobne pevnejšie ako bežné sklo tej istej hrúbky. Používa sa pri zvýšenom veternom zaťažení a tepelnom namáhaní. pri deštrukcii kaleného skla vznikajú neostré úlomky.
     
  • kombinácia so sklom s drôtenou vložkou - celistvosť skla sa zachová pri mechanickom namáhaní aj pôsobením ohňa.
     
  • kombinácia s bezpečnostnou kovovou mriežkou - Kovová mriežka je umiestnená medzi tabuľami skla a má bezpečnostnú aj okrasnú funkciu.

THERMOGLASS - tepelnoizolačné sklá

Tepelnoizolačné sklá znižujú v porovnaní so štandardnými izolačnými sklami tepelné straty. Ak nahradíme u štandardného skla vnútornú tabuľu sklom s nízkou emisivitou (na povrchu skla nanesená špeciálna vrstva kovu), podarí sa výrazne znížiť hodnotu prechodu tepla.

Ďalšie zníženie tejto hodnoty možno dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto izolačné sklá sa vyznačujú ešte ďalším zaujímavým efektom. Vysoká priepustnosť vo viditeľnej oblasti slnečného spektra dovoľuje pomerne vysoký prestup slnečnej energie do miestnosti, kde sa svetelné žiarenie mení na tepelné, ktoré je vrstvičkou oxidu kovu nanesenou na vnútornom skle odrážaná späť do miestnosti. Týmto sa zvyšujú tepelné zisky v chladnejšom období.

Aby sa docielilo viac funkčných a estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, možno vonkajšie číre sklo nahradiť sklami protislnečnými alebo bezpečnostnými.

Tepelnoizolačné trojsklo s novou generáciou nizkoemisnych skiel (Planibel Tri)

Planibel Tri je nový produkt s povlakom vyvinutým špeciálne pre izolačné trojskla. Okrem veľmi nízkej hodnoty súčiniteľa priestupu tepla - U - ponúka výrobkom na trhu vyššiu priepustnosť svetla a tiež vyššiu hodnotu solárneho faktoru. Tým maximalizuje tepelné zisky zo slnka, čo znamená, že využíva slnečnú energiu pre vyhrievanie vášho domova.

Vďaka týmto unikátnym vlastnostiam spĺňa Planibel Tri kritéria pre pasivné domy, keďže má hodnotu U 0.7 W/(m2K) (požiadavka pre pasivný dom je 0.8 W/(m2K)) a solárny faktor 60% (minimálna hodnota je 50%).

Nezávislé štúdie ukázali, že využívanie izolačných trojskiel s dvomi sklami Tri s povlakom znižuje náklady na vyhrievanie v nových budovách v porovnaní s izolačným trojsklom s dvomi tradičnými nízkoemisivnými sklami. Inštalácia izolačného trojskla so sklami Planibel Tri nielen znižuje spotrebu energie, ale zároveň zvyšuje hodnotu budovy vzhľadom na nové zákonné požiadavky kladené pri certifikácii energetickej náročnosti budov.

 Stiahnuť štúdiu