SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

skládka, skládka odpadu, skládka odpadov, skládka odpadu spisšká nová ves, skládka inertného odpadu, zhodnocovanie odpadov

Popis služieb

Jednou z činností spoločnosti SABAR, s.r.o. je i poskytovanie služieb. Tie sa delia do 3 oblastí:

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.