SABAR, s.r.o.

Predaj prírodného drobného kameniva - frakcia 0/1 mm

Kvalitatívne znaky

Výrobok má technické osvedčenie a spĺňa normu STN EN 13139:2004 a normu STN EN 12620 : 2002.

Možnosti využitia

Prírodné drobné kamenivo sa využíva:

  • ako prísada do mált na murovanie
  • pre obsypy plynových potrubí (certifikované SPP pre oceľ aj plasty)
  • pre obsypy vodovodných potrubí
  • pre obsypy kanalizačných potrubí
  • pre obsypy elektrických káblov
  • na cesty
  • na ukladanie dlažby

Balenie a preprava

Prírodné kamenivo sa dodáva voľne naložené na nákladných autách.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.