SABAR, s.r.o.

Predaj flotačného piesku - zrnitosť: 0-1 mm

Popis produku

Flotačný piesok vzniká ako vedľajší produkt flotačného procesu pri spracovaní železných a barytových surovín. Flotačný piesok je inertný materiál bez korózneho vplyvu na oceľové a stavebné materiály, je ekologicky a toxikologicky nezávadný.

Kvalitatívne znaky

kvalitativny znak hodnota
SiO2 35 - 45%
FeCO3 25 - 30%
BaSO4 5 - 10%
Al2O3 4 - 8%
CaCO3 1 - 2%
MgCO3 1 - 3%

Ďalšie zložky tvoria inertné zlúčeniny kovov a nekovov.

Možnosti využitia

Flotačný piesok sa využíva:

  • pre stmelené podklady vozoviek
  • je vhodný ako lôžko pre rôzne druhy a spôsoby uloženia potrubia

Balenie a preprava

Preprava flotačného piesku je vykonávaná nákladnými automobilmi alebo železnicou (železničná vlečka v areáli závodu).

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.