SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Profil spoločnosti

Spoločnosť SABAR, s.r.o. bola založená v roku 1999. Vykonávať aktívnu podnikateľskú činnosť v celom portfóliu podnikateľských aktivít začala v roku 2002, kedy nadviazala na dlhoročnú tradíciu stavebných, výrobných a obchodných činností spoločnosti Želba a.s.

Portfólio nami ponúkaných produktov a služieb:
Banská činnosť spočíva v ťažbe síranu bárnatého a jeho spracovaní na ťažké kamenivo, a kamenivo do špeciálnych omietok. Vyšší stupeň predstavuje výroba viacerých sortimentov mletých barytových výrobkov, ktoré sú určené pre ďalšie priemyselné spracovanie na výrobu plastov, gúm, stavebných hmôt a podobne.

Stavebná činnosť je založená na realizácii priemyselných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti, vrátane ich rekonštrukcií. Pre svoju stavebnú činnosť má vybudovanú moderne vybavenú prevádzku na výrobu plastových okien a dverí, výrobky ktorej dodáva aj externým odberateľom. Nové technologické zariadenia tejto prevádzky boli s pomocou finančných prostriedkov z Európskej únie zakúpené v roku 2006 a sú zárukou kvalitnej produkcie. Tomu významne napomáha aj použitie prvotriednych materiálov na výrobu okien od renomovaných svetových výrobcov.

Okrem týchto činností spoločnosť prevádzkuje riadenú skládku inertného odpadu a zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

Zárukou kvality produkcie a spokojnosti zákazníkov je vybudovaný a udržiavaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001.
© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.