SABAR, s.r.o.

 Rekonštrukcia VI. ZŠ v Michalovciach

Naša spoločnosť úspešne realizovala projekt rekonštrukcie VI. ZŠ na ul. Okružná 17 Michalovce o období od 10.7. 2009 do 30.9. 2010.
 
Dôvodom rekonštrukcie a modernizácie pavilónov školy bol ich zlý technický stav.
 
Rekonštrukcia  zahŕňala tieto činnosti:
 
 • nové šikmé strechy na vybraných učebňových pavilónoch
 • zateplenie všetkých učebnicových pavilónov
 • výmenu existujúcich drevených zdvojených okien a vstupných zasklených stien na všetkých pavilónoch
 • vytvorenie bezbariérového vstupu do pavilónu C
 • rekonštrukciu vnútorných priestorov
 • hygienické zariadenia vo všetkých učebňových pavilónov vrátane WC imobilných na prízemí a poschodí pavilónu B
 • vybavenie učebňových pavilónoch počítačovou technikou
 • nové nášľapné vrstvy podlahy na schodiskách a v učebni informatiky
 • elektroinštalácie, zdravotechnické inštalácie
 • obnovu sociálnych zariadení
 • opravu oplotenia
© 2008 - 2020 SABAR, s.r.o.