SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Barytový koncentrát s nižším obsahom BaSO4

Popis produku

Barytový koncentrát s nižším obsahom BaSO4 je vyrobený upravárenským procesom pri flotácii barytovej rudy. Hlavnou zložkou je síran barnatý prírodný BaSO4.

Kvalitatívne znaky

kvalitativny znak hodnota
BaSO4 85,0 ± 7,0%
Fe od 2,0 do 5,0%
SiO2 od 3,0 do 4,0%
Cu od 0,01 do 0,03%
H2O od 10,0 do 14,0%
merná hmotnosť min. 4,0 g/cm3

Ďalšie kvalitatívne znaky môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom. Obsah  BaSO4 je uvádzaný v sušine.

Granulometrický rozbor

zrnitostná trieda v mm
hmotnostný výnos
0 - 0,002 20,74%
0,002 - 0,004 13,79%
0,004 - 0,008 25,95%
0,008 - 0,010 3,02%
0,010 - 0,015 9,10%
0,015 - 0,020 7,56%
0,020 - 0,030 9,68%
0,030 - 0,040 7,53%
0,040 - 0,063 1,13%
0,063 - 0,080 0,72%
0,080 - 0,150 0,78%

Možnosti využitia

Barytový koncentrát s nižším obsahom BaSO4 sa využíva v chemickom priemysle na výrobu zlúčením bária ako plnivo.  

Balenie a preprava

Balený v papierových vreciach (50 kg) na paletách, v big-bagoch, v citernách, resp. možnosť iného balenia po dohode s odberateľom v krytých železničných vagónoch alebo nákladných autách.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.