SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Barytová drvina - PTN 21101-001/07

Popis produku

Barytová drvina - prírodné ťažké kamenivo s vyšším obsahom barytu je zmesou minerálov barytu BaSO4, sideritu FeCO3, kremeňa SiO2 a iných sprievodných hornín. Výroba pozostáva z drvenia a triedenia barytovej suroviny, ktorej hlavnou zložkou je síran barnatý BaSO4.

Kvalitatívne znaky

kvalitativny znak frakcia 0-4 mm frakcia 4-16 mm frakcia 6-32 mm
BaSO4 min. 45,0% min. 45,0% min. 40,0%
merná hmotnosť min. 3,7 g/cm3 min. 3,7 g/cm3 min. 3,5 g/cm3
obsah H2O max. 5,0% max. 5% max. 2,5%

Možnosti využitia

Barytová drvina sa používa ako plnivo na výrobu mált a betónov, ktoré sú určené na:

  • zhotovenie betónových prvkov s požiadavkou na vyššiu objemovú hmotnosť,
  • betónov a omietok zabezpečujúcich radiačnú ochranu osôb pred zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Balenie a preprava

Štandartne sa dodáva nebalená, voľne ložená v nekrytých železničných vagónoch a na nákladných autách. Na požiadanie zákazníka možnosť balenia v PE - vreciach (cca 50 kg) na paletách, v big-bagoch (cca 1000 kg/beg), resp. možnosť iného balenia po dohode so zákazníkom.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.