SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Baryt - plnivo 40 - PTN 21101-006/00

Popis produku

Baryt - plnivo 40 je sypký, práškový material vyrobený mletím barytového koncentrátu flotovaného na požadovanú jemnosť mletia, ktorého hlavnou zložkou je síran barnatý prírodný BaSO4.

Kvalitatívne znaky

kvalitativny znak hodnota
BaSO4 min. 93%
merná hmotnosť min. 4,2 g/cm3
pH vodného výluhu 6,0 - 10,0
spotreba oleja max. 12,0g/100 g
zvyšok na site 0,040 mm max. 2%

Ďalšie kvalitatívne znaky môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom. Obsah BaSO4 je uvádzaný v sušine.

Možnosti využitia

Baryt - plnivo 40 sa využíva:

  • ako plnivo pri výrobe podlahovín, farieb, lakov, brzdových obložení, výliskov z umelých hmôt
  • v gumárenskom priemysle a pod.

Balenie a preprava

Balený v papierových vreciach (50 kg) na paletách, v big-bagoch, v cisternách, resp. možnosť iného balenia po dohode s odberateľom v krytých železničných vagónoch alebo nákladných autách.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.