SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Baryt naftarenský - PTN 21101-003/00

Popis produku

Baryt naftárenský je sypký, práškový materiál, vyrobený flotáciou barytovej rudy a následným mletím barytového koncentrátu flotovaného, ktorého hlavnou zložkou je prírodný síran barnatý  BaSO4.

Kvalitatívne znaky

kvalitativny znak hodnota
BaSO4 min. 90%
merná hmotnosť min. 4,2 g/cm3
zvyšok na site 0,075 mm max. 3,0 %
zmáčateľnosť musí vyhovovať skúške penivosti
častice menšie jako 6 µm v ekvivalentním priemere guľového zrna – max.. 30 %

Ďalšie kvalitatívne znaky môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom. Obsah BaSO4 je uvádzaný v sušine.

Možnosti využitia

Baryt naftárenský možno použiť napr. ako zaťažkávadlo pre prípravu vrtných suspenzií.

Balenie a preprava

Štandartne balený v papierových vreciach (50 kg) uložených na EUR palete po 1 tone. Na požiadanie zákazníka je možné baliť do big-bagov, alebo prepravovať voľne ložený v autocisternách resp. v krytých železničných vagónoch Raj. Doprava sa realizuje železnicou alebo kamiónovou dopravou.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.