SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Baryt biely 40 - PTN 21101-008/00

Popis produku

Baryt biely 40 je sypký, práškovitý materiál bielej farby.

Kvalitatívne znaky

kvalitativny znak hodnota
BaSO4 min. 96%
merná hmotnosť min. 4,3 g/cm3
zvyšok na site 0,063 mm max. 2,0 %
jas (belosť) min. 77,0 %
spotreba oleja g/100g max. 12,0g
pH vodného výluhu 6,0 - 10,0

Ďalšie kvalitatívne znaky môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom. Obsah  BaSO4 je uvádzaný v sušine.

Možnosti využitia

Baryt biely 40 sa využíva:

  • ako plnivo pri výrobe farieb, lakov, tmelov
  • v gumárenskom priemysle a pod.

Balenie a preprava

Balený v papierových vreciach (50 kg) na paletách, v big-bagoch, v citernách, resp. možnosť iného balenia po dohode s odberateľom v krytých železničných vagónoch alebo nákladných autách.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.