SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Baryt

V oblasti banskej produkcie sa spoločnosť SABAR zameriava na ťažbu nerastu barytu ako jediný producent v strednej Európe. Baryt má široké možnosti použitia v oblasti stavebníctva, zdravotníctva, naftárenskom či automobilovom priemysle.  

Na predaj ponúkame tieto barytové produkty:

  • barytová drvina
  • baryt naftárenský
  • baryt - plnivo 40
  • baryt - plnivo 75
  • baryt - plnivo 63
  • baryt biely 40
  • barytový koncentrát s nižším obsahom BaSO4
© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.